Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

desiderata
9603 60e6
Reposted fromgdybam gdybam viadoubleespresso doubleespresso
desiderata
Reposted fromblackjack blackjack viadeceived deceived
desiderata
Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.
Reposted fromNameless657 Nameless657 viadeceived deceived

December 01 2014

desiderata
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

November 15 2014

desiderata
Reposted fromguerriera guerriera viaCarmila Carmila
desiderata
Reposted fromkonwalia konwalia viaCarmila Carmila
desiderata
Reposted fromfindmyway findmyway viaCarmila Carmila

October 22 2014

desiderata
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
desiderata
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacytaty cytaty
desiderata
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
desiderata
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
desiderata

October 21 2014

desiderata

October 15 2014

desiderata
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarima rima

October 13 2014

desiderata

Cisza to najgłośniejszy krzyk kobiety. Domyśl się jak bardzo ją zraniłeś,  skoro zaczęła cię ignorować.

— true, true, true
Reposted fromhotmess hotmess viajdeg jdeg
desiderata
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viajdeg jdeg
desiderata
(...) Tak mi jest głupio kończyć, boję się, aby to wszystko nie wypadło sucho i fałszywie. Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej sie chyba milczy.
— Marek Hłasko w liście do przyjaciela
Reposted fromblueinsane blueinsane viajdeg jdeg
desiderata
Płaczę. 
Idę ulica i płaczę. 
Łzy mi wchodzą do ust. 
A taki byłem wesoły nie tak dawno, tak sobie szedłem w podskokach wesoło. A teraz płaczę.
— Edward Stachura
Reposted fromweightless weightless viajdeg jdeg
desiderata
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viajdeg jdeg
desiderata
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— L. Tyrmand
Reposted fromasalluhi asalluhi viajdeg jdeg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl